_ _Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_ _ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại của TT Thích Đồng Trí với đề tài XUÂN TRONG CỬA THIỀN

_()_Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại của TT Thích Đồng Trí với đề tài “XUÂN TRONG CỬA THIỀN”.tại Chùa Từ Vân thôn Kim Tây, Xã Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định, Việt Nam, truyền qua nick facebook Thich Dong Tri vào ngày 14 tháng giêng, Kỷ Hợi (18/02/2019). Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc trong dịp Xuân Kỷ Hợi, 2019_()_
Lưu ý : Quý vị có thể nghe xem lại Pháp Thoại qua các links youtube :
XUÂN TRONG CỬA THIỀN P1- TT THÍCH ĐỒNG TRÍ 2019
https://youtu.be/lgFDcnDSYyQ
CUNG THỈNH TT THÍCH ĐỒNG TRÍ QUANG LÂM PHÁP TÒA
https://youtu.be/FJaAZ2rxxlQ
XUÂN TRONG CỬA THIỀN P2- TT THÍCH ĐỒNG TRÍ
https://youtu.be/5PIjKUHkGD0
XUÂN TRONG CỬA THIỀN P3 – TT THÍCH ĐỒNG TRÍ
https://youtu.be/2Ozu90pL25I
XUÂN TRONG CỬA THIỀN P4 – TT THÍCH ĐỒNG TRÍ
https://www.youtube.com/watch?v=tEyVkMf93Zo&feature=youtu.be
XUÂN TRONG CỬA THIỀN P5 – TT THÍCH ĐỒNG TRÍ
https://youtu.be/_4e18HIp2lY

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

_ _Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_ _ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại của TT Thích Đồng Trí với đề tài NĂM HỢI NÓI CHUYỆN VỀ HEO tại Chùa Phú Thọ ngả 3 Phú Tài Quy Nhơn Bình Định Việt Nam truyền qua nick facebook Thich Dong Tri vào ngày 14 tháng giêng Kỷ Hợi 18 02 2019 Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc trong dịp Xuân Kỷ Hợi 2019_ _

_()_Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại của TT Thích Đồng Trí với đề tài “NĂM HỢI NÓI CHUYỆN VỀ HEO” tại Chùa Phú Thọ, ngả 3 Phú Tài, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam, truyền qua nick facebook Thich Dong Tri vào ngày 14 tháng giêng, Kỷ Hợi (18/02/2019). Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc trong dịp Xuân Kỷ Hợi, 2019_()_
Ghi chú : Quý vị có thể xem nghe rõ hơn Pháp Thoại này với các link youtube tại địa chỉ :
NĂM HỢI NÓI CHUYỆN VỀ HEO P1- TT. Thích Đồng Trí
https://youtu.be/dEcjkEIr0Vk
NĂM HỢI NÓI CHUYỆN VỀ HEO P2- TT. Thích Đồng Trí
https://youtu.be/EBzJ8Byjpig
NĂM HỢI NÓI CHUYỆN VỀ HEO P3- TT. Thích Đồng Trí
https://youtu.be/KgbbY6PRtpM
NĂM HỢI NÓI CHUYỆN VỀ HEO P4- TT. Thích Đồng Trí
https://youtu.be/iI0_P4ijvC0

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

_ _Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_ _ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại Pháp Đàm của TT Thích Đồng Trí với đề tài 6 PHÁP THỐI ĐỌA được truyền trực tiếp từ chùa Minh Tịnh TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định VN qua nick facebook Thich Dong Tri Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc

_()_Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại Pháp Đàm của TT. Thích Đồng Trí với đề tài : “6 PHÁP THỐI ĐỌA” được truyền trực tiếp từ chùa Minh Tịnh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, VN qua nick facebook Thich Dong Tri.Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc.
P/S: Quý Vị có thể vào xem nghe các links youtube rõ hơn tại địa chỉ :
https://youtu.be/EywWWCFQY38
https://youtu.be/0ZL7mDJYiqQ
https://youtu.be/-m2XzPQ9w8w
https://youtu.be/bdX2ygx1x1c
https://youtu.be/SRZge9ylWM0
https://youtu.be/ySR8LXpl1Nc

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

_ _Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_ _ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại Pháp Đàm của TT Thích Đồng Trí với đề tài 6 PHÁP THỐI ĐỌA được truyền trực tiếp từ chùa Minh Tịnh TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định VN qua nick facebook Thich Dong Tri Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc

_()_Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại Pháp Đàm của TT. Thích Đồng Trí với đề tài : “6 PHÁP THỐI ĐỌA” được truyền trực tiếp từ chùa Minh Tịnh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, VN qua nick facebook Thich Dong Tri.Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc.
P/S: Quý Vị có thể vào xem nghe các links youtube rõ hơn tại địa chỉ :
https://youtu.be/EywWWCFQY38
https://youtu.be/0ZL7mDJYiqQ
https://youtu.be/-m2XzPQ9w8w
https://youtu.be/bdX2ygx1x1c
https://youtu.be/SRZge9ylWM0
https://youtu.be/ySR8LXpl1Nc

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

_ _Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_ _ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại Pháp Đàm của TT Thích Đồng Trí với đề tài 6 PHÁP THỐI ĐỌA được truyền trực tiếp từ chùa Minh Tịnh TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định VN qua nick facebook Thich Dong Tri Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc

_()_Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại Pháp Đàm của TT. Thích Đồng Trí với đề tài : “6 PHÁP THỐI ĐỌA” được truyền trực tiếp từ chùa Minh Tịnh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, VN qua nick facebook Thich Dong Tri.Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc.
P/S: Quý Vị có thể vào xem nghe các links youtube rõ hơn tại địa chỉ :
https://youtu.be/EywWWCFQY38
https://youtu.be/0ZL7mDJYiqQ
https://youtu.be/-m2XzPQ9w8w
https://youtu.be/bdX2ygx1x1c
https://youtu.be/SRZge9ylWM0
https://youtu.be/ySR8LXpl1Nc

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

_ _Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_ _ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại Pháp Đàm của TT Thích Đồng Trí với đề tài 6 PHÁP THỐI ĐỌA được truyền trực tiếp từ chùa Minh Tịnh TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định VN qua nick facebook Thich Dong Tri Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc

_()_Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại Pháp Đàm của TT. Thích Đồng Trí với đề tài : “6 PHÁP THỐI ĐỌA” được truyền trực tiếp từ chùa Minh Tịnh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, VN qua nick facebook Thich Dong Tri.Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc.
P/S: Quý Vị có thể vào xem nghe các links youtube rõ hơn tại địa chỉ :
https://youtu.be/EywWWCFQY38
https://youtu.be/0ZL7mDJYiqQ
https://youtu.be/-m2XzPQ9w8w
https://youtu.be/bdX2ygx1x1c
https://youtu.be/SRZge9ylWM0
https://youtu.be/ySR8LXpl1Nc

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

_ _Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_ _ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại Pháp Đàm của TT Thích Đồng Trí với đề tài 6 PHÁP THỐI ĐỌA được truyền trực tiếp từ chùa Minh Tịnh TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định VN qua nick facebook Thich Dong Tri Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc

_()_Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_()_ Kính mời quý vị tham dự thời Pháp Thoại Pháp Đàm của TT. Thích Đồng Trí với đề tài : “6 PHÁP THỐI ĐỌA” được truyền trực tiếp từ chùa Minh Tịnh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, VN qua nick facebook Thich Dong Tri.Kính chúc đại chúng thính Pháp lợi lạc.
P/S: Quý Vị có thể vào xem nghe các links youtube rõ hơn tại địa chỉ :
https://youtu.be/EywWWCFQY38
https://youtu.be/0ZL7mDJYiqQ
https://youtu.be/-m2XzPQ9w8w
https://youtu.be/bdX2ygx1x1c
https://youtu.be/SRZge9ylWM0
https://youtu.be/ySR8LXpl1Nc

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *