Buổi tập huấn TSMT đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong không khí vui vẻ, sôi nổi của các bạn TNV Y Dược 2016

Buổi tập huấn TSMT đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong không khí vui vẻ, sôi nổi của các bạn TNV Y Dược 2016. Mọi người đều rất hào hứng cho những hoạt động đầu tiên sẽ sớm được triển khai trong vài ngày sắp tới.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *