Cần tìm người thân cho bé nhé ai đi qua biết bé thì làm ơn khuyên gđ bé quay lại nhận con đi ạ con mình rứt ruột đẻ ra sẽ chẳng ai yêu con hơn chính mình cả cho dù có khổ bé cũng chỉ mong bên mẹ bé thôi làm ơn làm ơn quay lại ôm bé đi ạ

Cần tìm người thân cho bé nhé ai đi qua biết bé thì làm ơn khuyên gđ bé quay lại nhận con đi ạ… con mình rứt ruột đẻ ra sẽ chẳng ai yêu con hơn chính mình cả cho dù có khổ bé cũng chỉ mong bên mẹ bé thôi… làm ơn làm ơn quay lại ôm bé đi ạ ?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *