Chả là sau mấy ngày gấp rút chuẩn bị cái chỗ trông trẻ cũng thuộc hàng top của Hà Nội nay mình xin công bố thành phần nhân sự cốt cán để thiên hạ biết

Chả là sau mấy ngày gấp rút chuẩn bị cái chỗ trông trẻ cũng thuộc hàng top của Hà Nội, nay mình xin công bố thành phần nhân sự cốt cán để thiên hạ biết ???
1. An Quân
2. Long Cá Rô
3. Hùng Vũ Bắc
4. Thế Chu em thất lạc của Thế Chột
5. Phan Hiển ae cùng cha khác ông nội của Phan Hải
6. Ước Bổng
7. Bình Sở Khanh
8. Đức Ngậu
9. Ngân Điệp

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *