Chuỗi hình ảnh clips 1 10 LƯU NIỆM Lễ Khai Trương Trung Tâm Công Nghệ Dệt VIỆT Ý tại Bộ môn Kỹ thuật DỆT MAY khoa Cơ Khí trường Đại học Bách Khoa Tp HCM 29 11 2017

Chuỗi hình ảnh & clips (1/10…) LƯU NIỆM Lễ Khai Trương Trung Tâm Công Nghệ Dệt VIỆT – Ý tại Bộ môn Kỹ thuật DỆT MAY, khoa Cơ Khí, trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM (29/11/2017)
>> (1) Clip đầu tiên & những hình ảnh ban đầu của Sự kiện …(trích, nguyên bản & còn bổ sung tiếp tục)…
————————–
P/s: Các em và bạn bè đồng nghiệp chụp hình có thầy Bảo và hình ảnh liên quan đến sự kiện này, Please gửi cho thầy B qua Messenger để thầy cập nhật và bổ sung vào tài sản chung này – lưu chung cho BM Dệt May, ĐHBK – nhé. Cám ơn…
>> Mời các bạn và các em CHIA SẺ chuỗi “Những hình ảnh & clips…” này về Trang FB của mình để lưu ỷ niệm nhé…. Please & Welcome… HDXBao

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *