CÓ NHIỀU BẠN CÔNG GIÁO CHƯA CHẮC ĐÃ ĐỂ Ý ĐẾN ĐIỀU NÀY

CÓ NHIỀU BẠN CÔNG GIÁO CHƯA CHẮC ĐÃ ĐỂ Ý ĐẾN ĐIỀU NÀY..???
Đó là những lần Đức Mẹ hiện ra để ban thông điệp cho thế giới thì Đức Mẹ đều chỉ hiện ra với người Công giáo.Và đây chính là niềm vui lớn nhất cho tất cả những người Công giáo,để người Công giáo biết rằng chỉ có Đạo Công giáo mới là Đạo chân thật ,và chỉ những ai theo Công giáo thì mới được cứu rỗi mà thôi..
Jos..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *