Công việc ở Zenda đã chiếm hết thời gian của tôi

Công việc ở Zenda đã chiếm hết thời gian của tôi! Có khi cả tuần k có mặt ở spa buổi nào, may ra được 1 tiếng đến chăm sóc!
Nhưng từ đó mà tôi thấy được đội ngũ của tôi quá tuyệt vời! Những người đã gắn bó với nghề hơn 15 năm thì tình yêu nghề chắc chắn không fai nói nữa! Họ chủ động sắp xếp được mọi thứ, tự mở cửa lúc 6h sáng đón khách ở tỉnh lên, làm đến 23h đêm chẳng 1 lời than vãn! chưa bjo nghe thấy các chị ấy kêu mệt! Khách vẫn feedback đều đều khen hết lời!
Vẫn luôn thấy rằng mình quá may mắn có đc đội ngũ như vậy!
Love all! Động lực để tôi fai cố gắng nhìu hơn nữa để đồng đội tôi có cuộc sống tốt hơn!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *