Cuộc đời hoặc là một cuộc phiêu lưu can trường hoặc chẳng là gì hết

“Cuộc đời hoặc là một cuộc phiêu lưu can trường, hoặc chẳng là gì hết.”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *