Đi học chưa chắc đã thay đổi được số mệnh nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi được tư duy

“Đi học chưa chắc đã thay đổi được số mệnh, nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi được tư duy”
———————–

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *