Điều chúng ta thực sự muốn làm là điều thực sự có ý nghĩa với chúng ta

Điều chúng ta thực sự muốn làm là điều thực sự có ý nghĩa với chúng ta.Khi chúng ta làm những điều có ý nghĩa ,tiền sẽ tự động đến với ta và những cơ hội cũng sẽ mở ra, chúng ta sẽ cảm thấy có ích và công việc chúng ta làm trở thành một niềm vui.
Julia Cameron
Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời .,,…,và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng.-Samuel Johnson.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *