Đừng làm Ai có ý định tìm cái app xoá 1000 friend như em thì em cản nha

Đừng làm! ?
Ai có ý định tìm cái app xoá 1000 friend như em thì em cản nha! ?
Em lỡ dại xoá, toàn mấy bạn thân thân, thích thích thì xoá hết. Xong đi add lại ko được vì bạn em toàn người hot hòn họt ? mà mng add em cũng ko được.
Xong em phải đi xoá friend đang gửi lời kết bạn để bạn em add lại được ??
Huhuhu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *