Giờ này năm ngoái Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Giờ này năm ngoái: “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa…”
Giờ này năm nay: “Bài Quiz online đầu và và cũng là cuối cùng của đời sinh viên mà lại bao gồm kiến thức của 3 units, 8 chapters, 222 trang sách chưa kể Appendix thì nên quit hay là nên phó mặc cho số phận nhở…”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *