Làm Sao để Sự Thay Đổi xảy ra Mentoring ChangeManagement Ngồi bên ngoài 2 phòng họp của buổi Mentor Training sáng nay tôi viết chia sẽ suy nghĩ về chủ đề nóng bỏng mà mọi người cùng trao đổi sáng nay Thực chất Thay đổi luôn xảy ra dù chúng ta có tác động hay không tác động vì đó là bản chất đương nhiên của cuộc sống Sự thay đổi mà tôi mong đợi từ Mentee của mình là bạn ấy hiểu và tự chủ trong suy nghĩ cảm xúc hành động từ đó bạn ấy có thể đối diện tốt hơn với những thay đổi từ cuộc sống và từ đó cảm nhận và định hướng được sự Thay đổi transform của chính mình Trong bản đánh giá vừa rồi theo như chia sẽ của bạn Hà điều phối viên chương trình nhiều Mentee nhận xét Mentor chưa giúp tạo động lực đặt ra thách thức để Mentee thay đổi Tôi cũng nằm trong các Mentor nhận được nhận xét đó Thực chất 3 tháng vừa rồi tôi có định hướng giúp Mentee của mình Bình Tâm hơn bình yên hơn khi nhìn về cuộc sống công việc và các mối quan hệ vì chỉ có sự Bình tâm calmness mới giúp bạn ấy think clear và see clear từ đó cảm nhận được cách thức phù hợp để đối diện và giải quyết các vấn đề của chính mình Tôi có cách thức của tôi cách đó có thể thú vị để bạn ấy tham khảo nhưng quan trọng là bạn ấy cảm nhận và dần xác định cách thức của chính mình

Làm Sao để Sự Thay Đổi xảy ra! #Mentoring #ChangeManagement Ngồi bên ngoài 2 phòng họp của buổi Mentor Training sáng nay tôi viết chia sẽ suy nghĩ về chủ đề nóng bỏng mà mọi người cùng trao đổi sáng nay: – Thực chất, Thay đổi luôn xảy ra dù chúng ta có tác động hay không tác động vì đó là bản chất đương nhiên của cuộc sống. – Sự thay đổi mà tôi mong đợi từ Mentee của mình là bạn ấy hiểu và tự chủ trong suy nghĩ, cảm xúc, hành động từ đó bạn ấy có thể đối diện tốt hơn với những thay đổi từ cuộc sống và từ đó cảm nhận và định hướng được sự Thay đổi (transform) của chính mình. – Trong bản đánh giá vừa rồi theo như chia sẽ của bạn Hà, điều phối viên chương trình, nhiều Mentee nhận xét Mentor chưa giúp tạo động lực/ đặt ra thách thức để Mentee thay đổi – Tôi cũng nằm trong các Mentor nhận được nhận xét đó 🙂 Thực chất 3 tháng vừa rồi tôi có định hướng giúp Mentee của mình Bình Tâm hơn, bình yên hơn khi nhìn về cuộc sống, công việc và các mối quan hệ – vì chỉ có sự Bình tâm/ calmness mới giúp bạn ấy think clear và see clear từ đó cảm nhận được cách thức phù hợp để đối diện và giải quyết các vấn đề của chính mình. Tôi có cách thức của tôi, cách đó có thể thú vị để bạn ấy tham khảo, nhưng quan trọng là bạn ấy cảm nhận và dần xác định cách thức của chính mình. Cảm ơn ban tổ chức rất nhiều vì đã tạo ra một chương trình thú vị để mọi người có thể cùng lắng nghe, chia sẽ và học hỏi từ cách thức của nhau ??

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *