Lâu lắm rồi mới được chụp ảnh cùng thằng mà mặt nó lại đen hơn mặt mình hạnh phích quá

Lâu lắm rồi mới được chụp ảnh cùng thằng mà mặt nó lại đen hơn mặt mình, hạnh phích quá ???
#tuantienti

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *