LIVE THIS MORNING NEW SHOWTIME Các bước chăm sóc da căn bản Khắc phục tình trạng phù tay chân

LIVE THIS MORNING. NEW SHOWTIME!
❓Các bước chăm sóc da căn bản
❓Khắc phục tình trạng phù tay chân
❓Tổng hợp cách chăm sóc sức khoẻ trong thời gian mang thai
❓NGHIỆN GAME – giải pháp cho các con bớt nghiện game hay mạng xã hội
?HUYỀN NY SHOW vào lúc 9 giờ tối thứ 7 hàng tuần (giờ Việt Nam) trên FB của chương trình.
Facebook.com/HuyenNyShow
?Nếu có câu hỏi, các bạn liên lạc với chương trình bằng cách:
? 1. Gửi tin nhắn cho chương trình ở:
http://m.me/HuyenNyShow
? 2. Gửi email về:
TheHuyenNyShow@gmail.com
❤️❤️❤️
HUYỀN NY SHOW
#SharingIsCaring
#HuyenNyShow
https://www.facebook.com/HuyenNyShow/videos/957850474384542/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *