Milk và Bông là 2 chị em Xinh giống nhau yêu giống nhau bố mẹ đều yêu như nhau Mà bị cái 1 đứa thì chạy nhảy tung tăng ko màng ăn uống 1 đứa thì cứ chơi 1 tí lại ngồi nhấm nháp ăn

Milk và Bông là 2 chị em ❤️
?? Xinh giống nhau
? yêu giống nhau
? bố mẹ đều yêu như nhau
Mà bị cái: 1 đứa thì chạy nhảy tung tăng ko màng ăn uống, 1 đứa thì cứ chơi 1 tí lại ngồi nhấm nháp ăn ? đứa này bù đứa kia thì tốt ☘️
Mà bị 1 cái nữa, chẳng bao giờ chụp hình được 2 chị em nhà chúng nó ??? được đứa này rhif mất đứa còn lại
Yêu 2 con thật nhiều!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *