Năm nay đề thi vào Trần Đăng Ninh môn Văn và Toán dù đã ôn luyện bao nơi mà hầu hết khó với các em Tỉ lệ đỗ bên mình là trên 50

Năm nay đề thi vào Trần Đăng Ninh môn Văn và Toán dù đã ôn luyện bao nơi mà hầu hết khó với các em … Tỉ lệ đỗ bên mình là trên 50 % . Sang năm mình sẽ tổ chức luyện thi cho các em từ tháng 3 dương lịch . Các em sẽ học đủ 4 môn để thi với các giáo viên giỏi của môn đó !
P/S : Hạn chế số lượng đăng kí dưới 100 em để tập trung ôn thi cho tốt
Ngoài ra các bạn luyện thi giải để thêm điểm cộng vào Trần Đăng Ninh sẽ tập trung học và ôn từ giữa tháng 8 vì bên mình có nhiều em được cộng 1-2 điểm vì các giải tỉnh và quốc gia ?

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *