Ngày nào quản lý và giám đốc bắt đầu ngại ra thị trường họ bắt đầu tự nhốt mình vào cái chuồng như con sư tử ngày tàn chắc chắn đến vấn đề chỉ còn là sớm hay muộn

Ngày nào quản lý và giám đốc bắt đầu ngại ra thị trường, họ bắt đầu tự nhốt mình vào cái chuồng như con sư tử, ngày tàn chắc chắn đến, vấn đề chỉ còn là sớm hay muộn
Đó là lý do: Tui sẵn sàng lái xe đi về tỉnh để gặp khách hàng lun và ngay, sẵn sàng đi bộ mỗi ngày 19,000 bước để tim hiểu thị trường mẫu mã, sẵn sàng livetream trực tiếp với khách hàng để hiểu họ hơn và còn hơn thế nữa, chưa khi nào tôi ngại việc….

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *