Người ta hỏi tôi Cô Đơn là gì Và rồi tôi bắt đầu kể về cuộc sống của chính mình

Người ta hỏi tôi Cô Đơn là gì ? Và rồi tôi bắt đầu kể về cuộc sống của chính mình :))))))

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *