Về địa danh Gia Định trong bản chép tay Phủ Biên Tạp Lục trên nomfoundation

Về địa danh Gia Định trong bản chép tay Phủ Biên Tạp Lục trên nomfoundation
À, mà mình cũng không thấy có học giả nào nghiên cứu hay phân tích vụ này nè, đó là cách viết Gia Định trong Phủ Biên Tạp Lục.
Đây, trong bộ Phủ Biên Tạp Lục này (xem >> http://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/885/), địa danh Gia Định được viết là 茄定, chứ không viết là Gia Định 嘉定 như hầu hết các văn bản Hán ngữ khác.
Bạn lưu ý, là tên với bộ Thảo 艹 trong địa danh miền Nam thì hơi nhiều và đến nay còn làm nhức đầu các nhà nghiên cứu địa danh học Việt Nam, ví dụ như Cần Thơ 芹苴 chẳng hạn.
Người chép tay bản này có chép lộn không ? Một địa danh lớn như Gia Định mà chép từ 嘉定 qua 茄定 có là do người chép không biết tên Gia Định nên viết ra sao không trong Hán ngữ không ?
Thì mời bạn !!!
Brian

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *