Vô cùng vinh hạnh được chào đón ông Prachuab Chaiyasan giữ vai trò Chủ Tịch Thứ Nhất của Hội Đồng Chuyên Môn Hult Prize Khu Vực Đông Nam Á

Vô cùng vinh hạnh được chào đón ông Prachuab Chaiyasan giữ vai trò Chủ Tịch Thứ Nhất của Hội Đồng Chuyên Môn Hult Prize Khu Vực Đông Nam Á!
Giải thưởng danh giá “Nobel dành cho khởi nghiệp xã hội” trị giá USD 1,000,000 từ Liên Hiệp Quốc và cựu tổng thống Bill Clinton tiếp tục tìm đến các doanh nhân xã hội xứng đáng cho năm 2019…
Vào www.hultprizevn.com để:
– Lập đội 2-3 người, tìm hiểu Chủ Đề 2018-2019 và ghi danh “COMPETE”
– Ứng tuyển thành Campus Director để tổ chức Hội Đồng Thi Cơ Sở tại trường Đại Học của bạn, đăng ký “ORGANIZER”
– Hợp tác, tài trợ cho chương trình, email: nd.vn@hultprizevn.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *